2 ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ

SKY ELEVEN

Μια ήσυχη περιοχή όπου το πράσινο στοιχείο κυριαρχεί , ένα προνομιούχο οικόπεδο

  • Επαύλη  με 400m2 καλυμμένους χώρους σε 1100m2 οικόπεδο
  • Δύο ανεξάρτητες κατοικίες με πισίνα.

sky11 Luxury

Ανάλογα με τις προσωπικές σας προτιμήσεις και περιστάσεις 2 επιλογές σας περιμένουν στην οδό Ναυπλίου στα Λατσιά

ADDRESS:

Λεωφόρος Ακροπόλεως 8, Γραφείο 102,
2006 Στρόβολος
Λευκωσία

Phone:

7000 5052

E-mail:

info@skydreamgroup.com

Terms of use and Privacy Policy